Jak určovat velká a malá písmena?

Pravidla pro psaní velkých písmen

Správné psaní velkých písmen nezávisí jen na dobré znalosti českého jazyku, ale také šíři znalostí geografických, společenských a historických reálií. Nejenom díky tomu je psaní velkých písmen poměrně obtížnou dovedností. Není nic špatného na tom, když při psaní textu si pomůžete chvilkou studia odborných příruček.

Procvičování psaní velkých písmen

Každá dovednost se dokáže zlepšit procvičováním a správné psaní velkých písmen není výjimkou. Je však důležité brát ohled na obě části dané problematiky – znát teoretické znalosti a poté je umět v praxi aplikovat na jednotlivé jazykové jevy. Proto před procvičováním v našich on-line testech (na velkapismena.cz a pravopisne.cz) důkladně nastudujte teorii potřebnou pro základní zvládnutí psaní velkých písmen.